Grans

En la secció de grans es poden apuntar nens desde primer fins a segon de ESO

Coordinadora:
Inés Ramírez

Monitors:
Anna Rodriguez
Didac Lechago
Bruno Riera
Txell Gutiérrez