Mitjans

En la secció de mitjans es poden apuntar nens desde quart fins a sisè de primària

Coordinadora:
Mònica Calduch

Monitors:
Marta Caralt
Àlvaro Cardenal
Helena Fuster
Pol Lluis