Petits

En la secció de petits poden entrar nens desde primer de primària fins a tercer

Coordinadora:
Anna Franco

Monitors:
Artur Vinñas
Aleix Poch
Berta Manteca